тел.: 02 95 32 830
МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Услуги

       "Мостконсулт" ООД се занимава с проектиране и реконструкция на мостове, тунели, подлези, естакади и други комуникационни съоръжения. Освен това предлага и консултантски услуги.