МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Мост на игрище за голф

Обект:Мост на игрище за голф – община Балчик

Габаритът на съоръжението е 405cm, който включва пътно платно 305cm и един тротоар 100cm. Връхната конструкция e дървена, състояща се от шест броя главни греди с дължина 1100cm, ширина 20cm и променлива височина от 30 до 73cm. на осово разстояние 75cm. една от друга. Върху надлъжните греди се монтират напречни греди с размери 12/12cm на осово разстояние 12cm

 

Инвеститор: "БЛЕКСИРАМА" АД

Проектант:  “Мостконсулт”  ООД

Изпълнител: “Мостконсулт”  ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Мост на игрище за голф - Изображение 1Мост на игрище за голф - Изображение 2