МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

АМ Марица Оризово – Капитан Андреево

Обект: АМ “Марица” Оризово – Капитан Андреево,

 

участък: Лот 1 “Оризово - Димитровград”, от км 5+000 до км 36+400

 

Подобекти:

  1. Мост над р. Марица при  km 24+796.
  2. Мост на km 11+840,
  3. 3. Надлез при km 15+260

 

 

Възложител: “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД

Изпълнител: “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

АМ Марица Оризово – Капитан Андреево - Изображение 1АМ Марица Оризово – Капитан Андреево - Изображение 2АМ Марица Оризово – Капитан Андреево - Изображение 3АМ Марица Оризово – Капитан Андреево - Изображение 4АМ Марица Оризово – Капитан Андреево - Изображение 5