МОСТКОНСУЛТ ООД

Проектиране и реконструкция на мостове

 

   "Мостконсулт " ООД се занимава с проучване, проектиране и реконструкция на съществуващи и нови мостове, тунели,  подлези, естакади и други комуникационни съоръжения. Извършва консултантски услуги и инженерингова дейност по транспорт на тежки товари и обследване на съоръжения.

   Фирмата поддръжа база данни за състоянието на мостовете от националната пътна инфраструктура.

   "Мостконсулт " ООД е проектант на значителна част от мостовете по АМ "Люлин",АМ "Тракия",АМ "Хемус" по националната пътна мрежа.

 

Проектиране
Проектиране - Мостконсулт ООД - София и Пловдив
Реконструкция
Реконструкция - Мостконсулт ООД - София и Пловдив
Консултантски услуги
Консултантски услуги - Мостконсулт ООД - София и Пловдив