МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2, Участък Дупница – Благоевград

Обект: АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2

Участък Дупница – Благоевград

от km 322+000 до km 359+483,52

 

 

Подобекти:

  1. Виадукт при км 350+713 – дължина около 364m.
  2. Виадукт при км 355+900 – дължина около 950m.

 

 

Възложител: “ПЪТСТРОЙ-92” АД

Изпълнител: “ПЪТСТРОЙ-92” АД

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2, Участък Дупница – Благоевград - Изображение 1АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2, Участък Дупница – Благоевград - Изображение 2АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2, Участък Дупница – Благоевград - Изображение 3АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2, Участък Дупница – Благоевград - Изображение 4АМ ”СТРУМА” - ЛОТ 2, Участък Дупница – Благоевград - Изображение 5