МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Автомагистрала Люлин

Обект: АМ “Люлин” km 0+000 до km 19+000

Подобект: Мостови съоръжения и тунели

Възложител:MAPACENGIZJV

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: MAPACENGIZJV

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Автомагистрала Люлин - Изображение 1Автомагистрала Люлин - Изображение 2Автомагистрала Люлин - Изображение 3