МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

АМ Тракия Оризово - Бургас Лот 4 Ямбол – Карнобат

Oбект: „АМ – Тракия”

Оризово - Бургас.  Лот 4  Ямбол – Карнобат

от км. 276+ 200 до км. 325 +28,

 

 

Подобекти:

 1. Мост над р. Тунджа при km 286+080 
 2. Мост на р. Мараш при km 302+271.8 
 3. Мост на р. Мочурица при km 304+845

 

 

Възложител: “ПСТ Холдинг”АД

Изпълнител: ПСТ Холдинг”АД

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

АМ Тракия Оризово - Бургас Лот 4 Ямбол – Карнобат - Изображение 1АМ Тракия Оризово - Бургас Лот 4 Ямбол – Карнобат - Изображение 2АМ Тракия Оризово - Бургас Лот 4 Ямбол – Карнобат - Изображение 3АМ Тракия Оризово - Бургас Лот 4 Ямбол – Карнобат - Изображение 4АМ Тракия Оризово - Бургас Лот 4 Ямбол – Карнобат - Изображение 5