МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

АМ Тракия ”Оризово – Бургас”, Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора”

Обект: „Автомагистрала – Тракия”,

”Оризово – Бургас”,

Участък: Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора”

от км. 210+ 100 до км. 241+ 900

 

Подобекти: "Мостови съоръжения” – 20 броя

 

 

Възложител: “ТРЕЙС СОФИЯ” ЕАД

Изпълнител: “ТРЕЙС СОФИЯ” ЕАД

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

 

 

 

АМ Тракия ”Оризово – Бургас”, Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора” - Изображение 1АМ Тракия ”Оризово – Бургас”, Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора” - Изображение 2АМ Тракия ”Оризово – Бургас”, Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора” - Изображение 3АМ Тракия ”Оризово – Бургас”, Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора” - Изображение 4АМ Тракия ”Оризово – Бургас”, Лот – 2 „Стара Загора – Нова Загора” - Изображение 5