МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Дъгов мост над р. Русенски лом

Обект: Дъгов мост над р. Русенски лом по път І-5 Русе-В. Търново от

km 2+654 до  km 3+098 -реконструкция

Инвеститор: Главно управление Пътища

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Велико Търново

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Дъгов мост над р. Русенски лом - Изображение 1Дъгов мост над р. Русенски лом - Изображение 2Дъгов мост над р. Русенски лом - Изображение 3