МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Дублиращо съоръжение в Пловдив

Обект: Инвестиционен проект за мост на бул”Руски” – ул. “Победа” – Дублиращо съоръжение на р. Марица гр. Пловдив.

Инвеститор: Община Пловдив

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Дублиращо съоръжение в Пловдив - Изображение 1Дублиращо съоръжение в Пловдив - Изображение 2Дублиращо съоръжение в Пловдив - Изображение 3