МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Хаинбоаз

Обект: Проект “Транзитни пътища” – 4 програма 2002г. Лот №2, Път II-55 В. Търново – Гурково от km.11+170 до km.31+561. Мост на km  27+100и  km 30+360

Взложител:МОСТСТРОЙ Велико Търново АД

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: МОСТСТРОЙ Велико Търново АД

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Хаинбоаз - Изображение 1Хаинбоаз - Изображение 2Хаинбоаз - Изображение 3Хаинбоаз - Изображение 4Хаинбоаз - Изображение 5