МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Магистрала Хемус

Обект:TTRP3/Pf1/98 LOT 11b/98 -АМ “Хемус” – Виадукт при km 1+100 -реконструкция

Инвеститор: Главно управление на пътищата

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон София

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Магистрала Хемус - Изображение 1Магистрала Хемус - Изображение 2Магистрала Хемус - Изображение 3