МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Мост на р. Марица

Обект:АМ “Марица” – Мост на р. Марица при km 73+750

Инвеститор: Главно управление на пътищата

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Мост на р. Марица - Изображение 1Мост на р. Марица - Изображение 2Мост на р. Марица - Изображение 3