МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Мост на река Янтра

Обект: Път І-4 “София – Варна” – мост на река Янтра- km 129+500 - реконструкция

Проектирането му е извършено през 1954-55 г. за натоварване колони Н13 и Н60. Строителството е приключило през 1957 г. Носещата конструкция на моста е триотворна дъга с отвори 43,25 m 54,0 m и 42,50 m. В напречна посока дъгите са две с осово разстояние 670cm обединени с напречни рамки. Дъгите са фундирани плоско.

Проекта за реконструкция осигурява въвеждането му в нормална експлоатация при действащите нормативни документи.

 

Инвеститор: Главно управление Пътища

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Велико Търново

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Мост на река Янтра - Изображение 1