МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Мост над р.Стряма

Обект: Път ІІ-64 Баня – АМ “Тракия” рехабилитация от km9+611 до km49+338,33. Мост над р.Стряма на km 11+380

Възложител : ДЗЗД “ПЪТИЩА 2008”

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител:   ДЗЗД “ПЪТИЩА 2008”

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Мост над р.Стряма - Изображение 1Мост над р.Стряма - Изображение 2Мост над р.Стряма - Изображение 3Мост над р.Стряма - Изображение 4