МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Мост с. Синитево

Обект:CORNERSTONE –’02, България, Мост на р. Марица- с. Синитево

Инвеститор:

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: ГБС инфраструктурно строителство

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Мост с. Синитево - Изображение 1Мост с. Синитево - Изображение 2