МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Мостово съоръжение над околовръстно шосе при бул. “Александър Малинов”

Обект: Мостово съоръжение над околовръстно шосе при  бул. “Александър Малинов”

 

Дължина L=61m: габарит 21 m; статически отвор Lmax=2x30m, предварително напрегната  непрекъсната гредас косота 45gr.

 

Инвеститор: "Резиденшъл парк София” ООД

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой София” АД

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Мостово съоръжение над околовръстно шосе при  бул. “Александър Малинов” - Изображение 1Мостово съоръжение над околовръстно шосе при  бул. “Александър Малинов” - Изображение 2Мостово съоръжение над околовръстно шосе при  бул. “Александър Малинов” - Изображение 3