МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Надлез Стамболийски

Обект: Надлез Стамболийски

Инвеститор: Главно управление на пътищата

Проектант:  проф. Иванчев и “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Надлез Стамболийски - Изображение 1