МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Пътен възел Родопи

Обект: Пътен възел  “Родопи”– град  Пловдив

Проектиране на главната конструкция в зоната на ж.п. линийте, с което се постига премостване на 4364см подпорно разстояние с конструктивна височина 135см. Използване на предварително напрегнати елементи с напрягане преди и след бетониране за решаване на проблема

 

Инвеститор: Пловдивинвест

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Пътен възел Родопи - Изображение 1Пътен възел Родопи - Изображение 2