МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Преминаване на извънгабаритно ППС

Обект: Преминаване на извънгабаритно и тежко ППС от гр. Бургас до ТЕЦ “Марица изток -1”.

Подобект: Мост на път III-554 гр. Гълъбово – усилване за тежък товар

Инвеститор: “ВА Инженеринг” ООД

Проектант:  “Мостконсулт”

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Преминаване на извънгабаритно ППС - Изображение 1Преминаване на извънгабаритно ППС - Изображение 2Преминаване на извънгабаритно ППС - Изображение 3Преминаване на извънгабаритно ППС - Изображение 4