МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Проверка на носимоспособност

Обект: Преминаване на извънгабаритно и тежко ППС от гр. Бургас до ТЕЦ “Марица изток -2”

Проверка на носимоспособност на 32 мостови съоръжения за тежкото ППС и проект за усилване за част от съоръженията за преминаване на товар с тегло 530тона.

Възложител : “АДВАНС ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕАД

Проектант и изпълнител:  “Мостконсулт”

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Проверка на носимоспособност - Изображение 1Проверка на носимоспособност - Изображение 2