МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Реконструкция на Дунав мост 1

Обект: Рехабилитация на мост на р. Дунав Русe-Гюргево

Инвеститор: FAR и Главно управление Пътища

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Велико Търново

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Реконструкция на Дунав мост 1 - Изображение 1