МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Реконструкция на второстепенна улична мрежа в гр. Правец

 

Проект “Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр. Правец, община Правец

 

 

Взложител: Община Правец

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: „ДЖИ  ПИ  ГРУП" ООД, гр.София

Консултант (строителен надзор): „СТРОЙНАДЗОР-НСН” ООД, гр.София

Авторски надзор: “Мостконсулт”

 

    

Реконструкция на второстепенна улична мрежа  в гр. Правец - Изображение 1Реконструкция на второстепенна улична мрежа  в гр. Правец - Изображение 2Реконструкция на второстепенна улична мрежа  в гр. Правец - Изображение 3Реконструкция на второстепенна улична мрежа  в гр. Правец - Изображение 4Реконструкция на второстепенна улична мрежа  в гр. Правец - Изображение 5