МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Ремонт на гредов мост

Обект: Път І-5 «Русе-В. Търново» -Ремонт и консервация на гредов мост на р. Русенски Лом при km  2+919.

Инвеститор: Главно управление Пътища

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Велико Търново

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Ремонт на гредов мост - Изображение 1Ремонт на гредов мост - Изображение 2