МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Ремонт на мост на р. Янтра

Обект: Мост на р.Янтра с.Долна Студена – авариен ремонт

Взложител: Стройексперт-Инженеринг ЕООД

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон Велико Търново

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Ремонт на мост на р. Янтра - Изображение 1Ремонт на мост на р. Янтра - Изображение 2