МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Ремонт на мост над Марица

Обект: Мост на р. Марица на бул. “Руски” – ул. “победа” –авариен ремонт.

Инвеститор: Община Пловдив

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Ремонт на мост над Марица - Изображение 1Ремонт на мост над Марица - Изображение 2