МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Ремонт на мост в София

Обект: Ремонт на мост по бул. “Драган Цанков” над ул. “Тинтява”

Възложител: Столична Община

Проектант:  “Мостконсулт”

Изптълнител:  “СК 13”

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Ремонт на мост в София - Изображение 1Ремонт на мост в София - Изображение 2Ремонт на мост в София - Изображение 3Ремонт на мост в София - Изображение 4