МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Ремонт на мостовото съоръжение

Обект: Ремонт на мостовото съоръжение на р. Владайска при кръстовището на бул.”Сливница” и ул. Г. С. Раковски

Мостът е на ул. Раковски на пресечката с бул. Сливница в много натоварена зона от пътен трафик. Конструкцията е триотворна – непрекъсната гредоскара, монолитно изпълнение. Основните характеристики на моста са :

- габарит на връхната конструкция – 1900 см, от които пътно платно – 1200см и тротоари 2х350см (включително и колоните в тротоарните блокове),

- статически отвори – 815см-945см-815см, с променливо напречно сечение на главните греди,

- височина на главни греди от 100 до 45см, дванадесет броя през 150см – осово

 

Възложител: Столична Община

Проектант:  “Мостконсулт”

Изптълнител:  “СК 13”

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Ремонт на мостовото съоръжение - Изображение 1