МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Ремонт на надлез в София

Обект: Ремонт на надлез по ул.”Черковна” над Ж.П ареала и бул.”ген. Данаил Николаев”

Взложител: Столична Община

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД  - ТРЕЙС София ЕАД

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Ремонт на надлез в София - Изображение 1Ремонт на надлез в София - Изображение 2Ремонт на надлез в София - Изображение 3