МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Проектиране и строителство на Северна Скоростна Тангента

Oбект: „Проектиране и строителство на

Северна Скоростна Тангента

от km 0+000 до km 6+540

 

Подобекти: Големи съоръжения по централбното трасе – общо 10 броя с обща дължина над 1kmи площ 38000m2

 

Възложител: “Хидрострой”  АД

Изпълнител: Консорциум “ХПВС – ССТ” ДЗЗД”

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Строителен надзор:  “СЖС ТЕХНОС – СЖС България” ДЗЗД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

 

 

Проектиране и строителство на Северна Скоростна Тангента  - Изображение 1Проектиране и строителство на Северна Скоростна Тангента  - Изображение 2Проектиране и строителство на Северна Скоростна Тангента  - Изображение 3Проектиране и строителство на Северна Скоростна Тангента  - Изображение 4Проектиране и строителство на Северна Скоростна Тангента  - Изображение 5