МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път

Oбект:  Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от km 59+400 до km 61+629.18 и от km 0+000 до km0+780

 

Подобекти:

  1. Естакада над бул. Царица Йоана;
  2. Мост на р. Какач  Околовръстен път;
  3. Мост на р. Какач - бул. Европа;
  4. Естакада “Сливница – Калотина;
  5. Надлез на Филиповско шосе вад СОП.

 

Възложител: „ТРЕЙС СОП” ЕООД

Изпълнител: „ТРЕЙС СОП” ЕООД

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

 

   

 

   

Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път - Изображение 1Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път - Изображение 2Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път - Изображение 3Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път - Изображение 4Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път - Изображение 5