МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Стоманобетонен мост

Обект: Път ІІІ-866 “Гр. Смолянска обл. – Кричим –І-8” Стоманобетонен мост на km120+629

Инвеститор: Главно управление на пътищата

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Стоманобетонен мост - Изображение 1Стоманобетонен мост - Изображение 2