МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Укрепване на мост на р. Марица

Обект: Укрепване на мост на р. Марица – Панаирни палати-гр. Пловдив

Инвеститор:Община Пловдив

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Пловдив

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Укрепване на мост на р. Марица - Изображение 1Укрепване на мост на р. Марица - Изображение 2Укрепване на мост на р. Марица - Изображение 3