МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Усилване на мост за преминаване на тежък товар

Обект: Преминаване на извънгабаритно и тежко ППС от гр. Бургас до ТЕЦ “Марица изток -1”.

Подобект: Мост на път IІІ-5701 km 3+284 – усилване за тежък товар

Инвеститор: “ВА Инженеринг” ООД

Проектант:  “Мостконсулт”

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Усилване на мост за преминаване на тежък товар - Изображение 1Усилване на мост за преминаване на тежък товар - Изображение 2