МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Виадукт магистрала Хемус

Обект: АМ “Хемус” – Виадукт при km48+000

Инвеститор: Главно управление на пътищата

Проектант:  AAS “JACOBSEN” – работен проект “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД клон Бебреш

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Виадукт магистрала Хемус - Изображение 1Виадукт магистрала Хемус - Изображение 2Виадукт магистрала Хемус - Изображение 3Виадукт магистрала Хемус - Изображение 4Виадукт магистрала Хемус - Изображение 5