МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Южен пътен възел

Обект: Южен пътен възел – град Велико Търново

Инвеститор: Главно управление на пътищата

Проектант:  “Мостконсулт”

Изпълнител: “Мостстрой” АД – клон Велико Търново

Авторски надзор: “Мостконсулт”

Южен пътен възел - Изображение 1Южен пътен възел - Изображение 2